Privacybeleid

Over de bescherming van persoonlijke informatie

MîTÉ Co., Ltd. (hierna "het bedrijf" genoemd) is opgericht met het volgende beleid voor de bescherming van persoonlijke gegevens, waarmee een mechanisme voor de bescherming van persoonlijke gegevens is opgebouwd en alle werknemers bewust zijn gemaakt van het belang van de bescherming van persoonlijke gegevens en inspanningen. We zullen de bescherming van persoonlijke informatie bevorderen door grondig te implementeren.

Over verwerving en gebruik van persoonlijke informatie

Wanneer u op deze site een aanvraag indient of solliciteert, kan u worden gevraagd uw voornaam en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, enz. te registreren of deze automatisch te verkrijgen.
Wanneer u deze persoonlijke informatie verstrekt, zullen we deze voor geen ander doel gebruiken dan voor de volgende doeleinden;

  • ・Beantwoorden van vragen
  • ・Wanneer we een melding sturen naar klanten die begeleiding van ons willen ontvangen
  • ・Verzenden van documenten met betrekking tot wervingsselectie en met betrekking tot wervingswerkzaamheden

Beheer van persoonlijke informatie

We beheren de persoonlijke informatie die wordt bewaard op een nauwkeurige en actuele manier binnen het noodzakelijke bereik in overeenstemming met het gebruiksdoel.
We zullen redelijke veiligheidsmaatregelen nemen tegen lekkage, verlies of beschadiging van persoonlijke informatie en ernaar streven deze te voorkomen en te corrigeren.

Verbod op openbaarmaking en verstrekking van persoonlijke informatie aan derden

Zonder toestemming van de klant zullen wij in principe geen persoonlijke informatie aan derden verstrekken. We kunnen echter persoonlijke informatie verstrekken voor de volgende doeleinden. Bovendien, wanneer de verwerking van persoonlijke informatie wordt uitbesteed, zullen we contractueel verplichten om deze niet te lekken of aan een derde partij te verstrekken en zullen we een passend beheer voeren.

  • ・Cases op basis van wet- en regelgeving
  • ・n geval van openbaarmaking wordt verzocht door openbare instellingen zoals politie en rechtbanken
  • ・In het geval dat het noodzakelijk is voor de veiligheid van iemands leven, lichaam of eigendom, en het moeilijk is om vooraf de toestemming van de persoon te verkrijgen
  • ・In geval van uitbesteding van zaken

Onderzoek van de persoon

Als u persoonlijke informatie wilt opvragen, corrigeren of verwijderen, zullen we reageren nadat we hebben bevestigd dat u de persoon zelf bent.

Veiligheidsmaatregelen voor persoonlijke informatie

We streven ernaar om alle mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen om de nauwkeurigheid en veiligheid van persoonlijke informatie te waarborgen.

Naleving en herziening van wetten en normen

We zullen voldoen aan de Japanse wetten en andere normen die van toepassing zijn op persoonlijke informatie die we bewaren, de inhoud zo nodig herzien en ernaar streven deze te verbeteren.

Aanvragen

Voor vragen over onze omgang met persoonlijke informatie kunt u contact opnemen met het volgende.

MîTÉ Co., Ltd.

Sakuragicho Entre-Salon
Cross Gate 7F
1-101-1 Sakuragi-cho, Naka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 2310062, Japan
E-mail : mitecha2014@outlook.jp

Vrijwaring

Met betrekking tot het bladeren door webpagina's en het verzamelen van informatie op deze site, hebben we de nodige wettelijke rechten, afhankelijk van of de informatie voldoet aan de vraag van de gebruiker, opslag en duplicatie van informatie en elk ander gebruik door de gebruiker.
Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te voldoen aan de wet- en regelgeving met betrekking tot auteursrecht, vertrouwelijkheid, laster,waardigheidsbehoud en export, en andere wettelijke verplichtingen.
Wij zijn niet aansprakelijk voor problemen, verlies of schade veroorzaakt door het gebruik van deze site.
We garanderen niet de wettigheid, nauwkeurigheid, moraliteit, actualiteit, geschiktheid,auteursrechtelijke toestemming of niet-bestaan van de websites en software die op deze site worden geïntroduceerd.
Als u van deze site naar een andere site gaat via een link of banner, nemen wij geen enkele verantwoordelijkheid voor de informatie, diensten, enz. die op de bestemmingssite worden verstrekt.

Auteursrecht

Alle inhoud op deze site is eigendom van MîTÉ Co., Ltd.
Zonder schriftelijke toestemming is het verboden om het voor andere doeleinden dan persoonlijke doeleinden te gebruiken.

Over Google Analytics

We gebruiken Google Analytics om onze diensten en sites te verbeteren.
Google Analytics gebruikt "cookies" om uw bezoeken aan onze site te verzamelen, vast te leggen en te analyseren, en die gegevens worden door hen beheerd.
Wij ontvangen die gegevens en houden uw bezoeken aan onze site bij.
De gebruiker van deze site beschouwt zijn gebruik van deze site om toestemming te geven voor dergelijke gegevensverwerking door Google voor de bovengenoemde methoden en doeleinden.
Houd er rekening mee dat we Google Analytics niet gebruiken om uw persoonlijke informatie op deze site te verzamelen.
Bovendien bepalen de servicevoorwaarden van Google Analytics en het privacybeleid van Google hoe Google toegangsgegevens verzamelt en gebruikt.
Voor meer informatie over Google Analytics, zie de volgende weblinkpagina;

Beleid en voorwaarden van Google

https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=nl

Over "Cookies"

"Cookies" zijn een mechanisme dat de gebruiksgeschiedenis en invoerinhoud die tussen de browser en de server wordt verzonden en ontvangen, als een bestand op uw computer opslaat wanneer u een webpagina gebruikt.
De volgende keer dat u dezelfde pagina bezoekt, kan de pagina-operator de weergave voor elke klant wijzigen tomer met behulp van de informatie in de "Cookie".
Als u het verzenden en ontvangen van "cookies" in uw browserinstellingen toestaat, kan de website "Cookies" van uw browser ophalen.
Houd er rekening mee dat uw browser alleen "Cookies" verzendt en ontvangen door de server van de website om uw privacy te beschermen.
U kunt de instellingen voor het verzenden en ontvangen van "Cookies" selecteren via "Alle cookies toestaan", "Alle cookies weigeren", "Gebruiker informeren wanneer cookies worden ontvangen", enzovoort.
De instellingsmethode verschilt afhankelijk van de browser. Controleer het "Help"-menuvan uw browser om te weten en te bevestigen hoe u cookies instelt.